Cennik

  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 500 zł 
  • Czesne miesięczne: 580 zł
  • Wyżywienie: 12,50 zł (dzienna stawka pomnożona przez ilość wykorzystanych dni)
Zajęcia dodatkowe
  • Język angielski (2x w tyg) 7 zł/ 1 zajęcia
  • Szachy w parach (1x w tyg) 10 zł / 1 zajęcia
  • Zajęcia umuzykalniające (1x w tyg) 7 zł / 1 zajęcia
  • Zajęcia ruchowe z elementami karate (2x w tyg) 6 zł/ 1 zajęcia
  • Taniec (1x w tyg) 60 zł/ za 1 m-c
  • Logorytmika (1x w tyg) w czesnym

Istnieje możliwość wykupienia indywidualnej terapii logopedycznej ( 30 zł / 1 zajęcia) oraz nauki gry dla dzieci na pianinie oraz skrzypcach (20 zł za 15 min)