Zajęcia

Ramowy plan dnia

Placówka jest czynna od godz. 7.00 do godz. 17.00

Zajęcia dodatkowe